• Ask a Question
 • Create a Poll
150
Insert Image Size must be less than < 5MB.
  Ask a Question
  Cancel
  150
  More answer You can create 5 answer(s).
   Ask a Poll
   Cancel
   Qondaala

   Wellisaan qabiyyee hibboo uummatatti barsiisuun sirbe eenyu?

   Wellisaan qabiyye hibboo bareechee sirbee eenyu? sirbi isaas maal kan jedhu turee? 

   Asked by OdaaBisil on December 2, 2017 in Film and Musics.
   2 Answers
   Qondaala

   Haacaaluu Hundeessa

   Answered by HewanGutama on January 16, 2019..
   Qondaala

   Eebbisaa Addunyaa, Keekiyyaa Badhaadhaa kanbiroos nijiru

   Answered by HewanGutama on December 12, 2017..