• Ask a Question
 • Create a Poll
150
Insert Image Size must be less than < 5MB.
  Ask a Question
  Cancel
  150
  More answer You can create 5 answer(s).
   Ask a Poll
   Cancel
   Dabballee

   Afoola Oromoo Keessatti gaheen hibboo maalidhaa?

   Afoola Oromoo Keessatti gaheen hibboo maalidhaa waan qabdan naan gahaa.

   Asked by danielguddataa on December 2, 2017 in No Category.
   1 Answers
   Folle

   Hibboon hawaasa Oromoo biratti bakka gudda qaba sababni isaas akka ammaa osoo manni barumsa hin eegaliin uummatni Oromoo hibboo fayyadamuun ijoollee isaa sammu qara, akkasumas beekumsa ijoolle ittiin dabaluuf fayyadamaa turan salphumatti mala baruuf barsiisuu oromooti jechuun ni dandahama hanga ammaattille akka taphaatti ni taphatama.

   Answered by RehimaMohammed on December 3, 2017..